อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง

แหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับการปรับปรุงขุลอกเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ รอบอ่างๆเก็บน้ำจะมีธรรมชาติสวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน