ถ้ำสำพุง

ตำแหน่งที่ถ้ำอยู่ห่างจากเขาฉกรรจ์มาจากทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร ในบริเวณจะมีถ้ำ 2 ถ้ำ แต่ที่พบหลักฐานทางโบราณคดีจะเป็นถ้ำใหม่ ซึงมีปากปากถ้ำหันไปทางทิศตะวันตก อยู่สูงขึ้นไปจากเชิงเขา 15 เมตร บริเวณปากถ้ำเป็นลานกว้างประมาณ 5 เมตร