ถ้ำสำพุง

ภายในถ้ำเป็นโถงกว้างประมาณ 20 เมตร ยาว 30 เมตร ความสูงจากพื้นที่ถึงเพดาน ประมาณ 15 เมตร ตอนในที่สุดมีช่องกว้างลึกต่อลงไปอีก ที่ผนังโถงใหญ่ของถ้ำมีหินงอกหินย้อยเรียงเป็นระยะ ๆ บริเวณปากถ้ำมีลมพักเข้า-ออก ตลอดเวลาทำให้อากาศภายในถ้ำ มีการถ่ายเทได้ดีมาก