ชายทะเลบางสัก

เป็นหาดทรายเริ่มจากตำบลคึกคักผ่านหมู่ที่ 7, 8 ต.บางม่วง และมาสิ้นสุดที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง ปัจจุบันได้มีนักธุรกิจมาสร้างโรงแรมที่พักซื้อ โคโค้ปาล์มในหมู่ที่ 8 ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมาก