พระธาตุขามแก่น

เป็นเจดีย์สำคัญและเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปตามถนนขอนแก่น-ยางตลาด เลี้ยวซ้ายบริเวณบ้านพรหมนิมิตร อำเภอเมืองขอนแก่น ประมาณ 15 กม. เป็นเจดีย์สำคัญที่รู้จักกันดีแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ไม่ปรากฎอายุการสร้างที่แน่นอน