พระธาตุขามแก่น

พระธาตุขามแก่น มีลักษณะเป็นพระธาตุเจดีย์ (ตามลักษณะเจดีย์สี่แบบ คือพระธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ พระธรรมเจดีย์ และอุเทสิกเจดีย์) จัดอยู่ในกลุ่มพระธาตุฐานต่ำแบบพื้นบ้านบริเสุทธิ์ ได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์ในสมัยต่อมาจนมีรูปแบบและทรวดทรงที่แปลกออกไป ปัจจุบันพระธาตุขามแก่นมีลักษณะประกอบด้วย ฐานบัวคว่ำสองชั้น ลักษณะโค้งบย้วยเหนือขึ้นไปเป็นบัลลังค์ ต่อด้วยเรือธาตุและยอดธาตุซึ่งย่อมุมกลีบมะเฟือง จากนั้นจึงเป็นส่วนปลียอดและฉัตร