พระธาตุขามแก่น

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของชาวขอนแก่นและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในทุกๆปี จะมีงานนมัสการพระธาตุขามแก่นในวันเพ็ญเดือนหก เพื่อเฉลิมฉลององค์พระธาตุ และให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุ และให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง