วัดสระเกษ

เป็นวัดที่สำคัญในตำบลแวงใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ อนุรักษ์สัตว์น้ำและสัตว์บก