ปราสาทเปือยน้อย

เป็นอาคารโบราณสร้างด้วยศิลาแดง ศิลาทราย และอิฐ จำนวน 4 หลัง ภายในวงล้อมกำแพงแก้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 190 เมตร ก่อสร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีเศษ