สระวงษ์

เป็นสระน้ำโบราณ ซึ่งทางราชการได้ดำเนินการขุดลอกเมื่อปี พ.ศ.2528 มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ อยู่ตรงข้ามกับปราสาทเปือยน้อย