วัดจุมพล

เป็นสถานที่ตั้งวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย คือ พระครูวรพรตวิธาร อดีตเจ้าคณะอำเภอแวงน้อยกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลให้สาธุชนเคารพบูชา