บึงนาเพียง

สถานที่กักเก็บน้ำ เนื้อที่ 243 ไร่ ภูมิทัศน์เป็นท้องทุ่งนา บรรยากาศสดชื่น