หัวภูดิน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งศาสนสถานที่ชาว ต.โนนหันภูมิใจในเอกลักษณ์ของตำบล มีลักษณะเป็นหินสูง ซึ่งมีพระพุทธรูปปูนปั้น ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวตำบลโนนหันจะมีงานยิ่งใหญ่ คือ แห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงปู่พระครูเหล็ก โดยเริ่มแห่งพระครูเหล็กจากแหล่งท่องเที่ยวหัวภูดิน เข้ามายังหมู่บ้านภายในตำบล เพื่อทำการสรงน้ำพระ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาว ต.โนนหัน