อ่างเก็บน้ำภูนกยูง

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหินลาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนใน อ.ชุมแพ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอชุมแพ ประมาณ 10 กม.