พระธาตุหลวงพ่อสองพี่น้อง

ตั้งอยู่ที่วัดใหม่สามัคคี หมู่1 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีอายุ 274 ปี เป็นสถานีที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนเคารพกราบไว้บูชา เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่