หนองทุ่งใหญ่

เป็นหนองน้ำที่มีพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ เป็นสถานที่ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีอากาศบริสุทธิ์ บริเวณโดยรอบมีสวนอาหารบริการ