น้ำตกลาตอมูซอ

ตั้งอยู่บนเทือกเขากาลอ เป็นน้ำตกแห่งหนึ่งที่สวยงาม การเดินทางไปน้ำตกต้องเดินทางด้วยเท้าระยะทางจากถนนสายโกตาบารู-ท่าเรือ (ปากทาง) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ระหว่างทางจะผ่านสวนทุเรียนโบราณ อายุประมาณ 300 ปี