น้ำตกไอร์ตาโล

เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม ห่างจากถนนสายใหญ่ ประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปได้ช่วงหนึ่งและต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปยังตัวน้ำตกอีกประมาณ 250 เมตร