ถ้ำประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ต.ต้นยวน สถานที่แห่งนี้เมื่อปี 2520-2525 เคยเป็นที่หลบซ่อมและค่ายพักของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทสไทยมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่