ถ้ำสำเภาทอง

เป็นถ้ำในภูเขา มีพระพุทธรูปโบราณประดิษฐานอยู่ภายใน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา