ปรางค์กู่บ้านเขวา

เป็นโบราณสถานสมัยขอม เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน มีลักษณะเป็นปรางค์กู่ มีพระพุทธรูปประดิษฐ์สถานอยู่หลายองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวตำบลเขวา และที่ใกล้เคียง ทุกปี ในเดือน 3 จะมีงานนมัสการปรางค์กู่