ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง

หนองละเลิงเค็ง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำขังตลอดปี มีต้นไม้เกิดขึ้นมากมายเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของนก ฤดูหนาวจะมีนกจากประเทศจีนบินมาอาศัยจำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเขตอำเภอใกล้เคียงนิยมมาดูนกกันมาก