วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล มีที่ทำการวนอุทยาน บ้านพัก อาคารฝึกอบรม มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 ไร่ มีโครงการปลูกป่าเพิ่มเติมทุกปี รวมทั้งการสร้างถนนเข้าไปยังบริเวณน้ำตก