ศาลหลักเมืองยะลา

ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ใจกลางเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพยดาผู้เป็นเจ้าของสถานที่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง บริเวณโดยรอบจัดเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่นสวยงาม