ถ้ำภูตาหลอ

ถ้ำภูตาหลอตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่พื้นที่ในถ้ำตอนกลางสูงประมาณ 10 -50 เมตร พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ มีหินงอกหินย้อยประมาณ 1 ใน 4 ของเพดานน้ำ หินงอกหินย้อยยังอยู่ในสภาพเป็นธรรมชาติ พื้นที่ถ้ำเป็นดินเรียบ อากาศภายในเย็นสบาย ไม่อึดอัด ไม่มีค้างคาว ไม่มีกลิ่นอับชื้น หินบางก้อนมีลักษณะคล้ายหินเขี้ยวหนุมาน