น้ำตกตาดฟ้า

น้ำตกตาดฟ้าเป็นน้ำตกประมาณ 2 ชั้น ชั้นที่มีความสูงและความสายงามมากที่สุดมีความสูงประมาณ 20 เมตร ปริมาณน้ำในฤดูฝนมีมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำน้อย