น้ำผุดตาดเต่า

มีลานหินที่ตั้งเป็นน้ำผุดที่เกิดจากร่องเขา มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณแอ่งน้ำกว้างประมาณ 30 เมตร ปริมาณน้ำในฤดูฝนมีมาก และสามารถเล่นน้ำได้ทุกฤดูกาล เป็นน้ำผุดที่มีความสวยงามมาก