กำแพงค่าย

กำแพงเมืองตะกั่วป่า สร้างในปี พ.ศ. 2386 ตั้งอยู่ที่ถนนอุดมธารา สมัยรัชกาลที่ 2 พระยาเสนานุชิต (นุช) ได้มารักษาการเมืองตะกั่วป่า เป็นผู้สร้างล้อมรอบจากที่พักเป็นเป็นกำแพงค่ายป้องกันศัตรู ก่อด้วยกรวดทรายผสมปูนล้วน หนา 58.5 เซนติเมตร สูง 3.80 เมตร ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 95 เมตรยาว 158 เมตร เล่ากันว่าเมื่อคราวอั้งยี่พวกโฮเส่งกับอั้งยี่งี่หิ้น (หรือหงี่เห้ง) ในเมืองตะกั่วป่ารบกันผู้คนหนีภัยเข้ามาอยู่อาศัยในกำแพงค่ายพวกอั้งยี่ฝ่ายที่สู้ไม่ได้ก็หลบหนีเข้ามาอยู่ในค่ายด้วย