ศูนย์พุทธจักรปฎิบัติรรมวัดพระธรรมกาย

ศูนย์พุทธจักรปฎิบัติรรมวัดพระธรรมกาย หรือ วัดวรณีธรรมกายราม ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง โดยแยกจากถนนหพลโยธินไปตัวอำเภอคลองหลวง 5 ก.ม. เป็นธรรมอาณาจักร แบบสวนป่าธรรมชาติบนพื้นที่ 196 ไร่ มีสภาพเป็น "พุทธอุทยาน" มีบรรยากาศเงียบสงบ ทุกๆวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีทำบุญกันเป็นจำนวนมาก และที่วัดนี้ สอนการนั่งสมาธิตามแนววิชชาการธรรมกาย ซึ่งเป็นการสอนตามสาย