วัดตำหนัก

วัดตำหนัก หรือ (วัดสิริมังคลาจารย์) ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านตำหนัก เลขที่ 72 หมู่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนนเชียงใหม่-หางดง มีพื้นที่ติดกับสนามบินเชียงใหม่ด้านทิศใต้ของทางเข้าวัดตรงข้ามกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 19 ตารางวา คาดว่าสร้างเมื่อประมาณปี 2038 ในรัชสมัยพระเจ้าดิลกปนัดดดา (พระเจ้าเมืองแก้ว) รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงค์เม็งรายของอาณาจักรล้านนา