วัดอุโบสถ

วัดอุโบสถ ตั้งอยู่เลขที่ 67 บ้านบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 5 ไร 2 งาน 58 ตารางวา โฉนดเลขที่ 40445 และมีที่ดินธรณีสงฆ์อีกหนึ่งแปลง เนื้อที่ 3 งาน 94 ตารางวา โฉนดเลขที่ 40446 มีศาสนวัตถุ ประกอบด้วย อุโบสถที่เก่าแก่อายุกว่า 150 ปี


More >>>


วัดอุโบสถ