วัดท่าข้าม

วัดท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่118 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่เดิมชื่อวัดแม่เหียะ ย้ายวัดจากวัดเดิมซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของลำน้ำแม่เหียะ ปัจจุบันอยู่ในที่ถือครองของนายแปง ศรีมณี มาสร้างวัดท่าข้ามขึ้นทางด้านทิศเหนือของลำน้ำแม่เหียะ ที่ได้ชื่อใหม่ว่า "วัดท่าข้าม"