. ท่องเที่ยวเขาพิงกัน เขาตาปู

เป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายตะปู บริเวณรอบๆสามารถที่จะดำน้ำดูปะการังได้