แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

กระเทียมกระป๋อง

กระเทียมกระป๋อง

กระเทียมกระป๋อง หรือกระเทียมที่บรรจุในภาชนะต่างๆ ก็เป็นที่นิยมกันมาก

กรีนฟรอเรสรีสอร์ท

กรีนฟรอเรสรีสอร์ท

ตั้งอยู่ที่ 156/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ : (01) 7370729

กลองยาว

กลองยาว

เป็นการแสดงพื้นบ้านที่นิยมเล่นในเทศกาลต่างๆ ชาวตำบลวังใหญ่จึงได้รวมตัวกันอนุรักษ์กลองยาว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชมและสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามมีการฝึกซ้อมเป็นประจำ

กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี

กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี

กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี

กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี

กลุ่มได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค.35 โดยเริ่มจากกลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีความต้องการทำกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคีของสมาชิก ประกอบกับมีคนในชุมชนที่มีความสามารถด้านกลองยาวจึงได้จัดตั้งกันเป็นคณะกลองยาว รับแสดงในงานต่าง ๆ

กลองยาวยาวที่สุดในโลก

กลองยาวยาวที่สุดในโลก

เป็นกลองยาวที่ทำเป็นพิเศษยาวที่สุดในโลก เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำกลอง เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม การทำกลองโดยภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

กลุ่มจักรสารแข่งปลาทู

กลุ่มจักรสารแข่งปลาทู สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านวังกระแส ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 จักรสารทั้งปี ราคาแข่งเล็ก 100 แข่ง ต่อ 60 บาท แข่งใหญ่ 100 แข่ง ต่อ 100 บาท

กลุ่มดนตรีซล้อซ้อซืง

วงดนตรีขนาดเล็กจำนวน 5-7 คน จัดเล่นภายในหมู่บ้าน

กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านศรีชุมพร

กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านศรีชุมพร

ทอผ้าลายขิต ทอผ้าพื้น ย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มปฏิมากรรมรูปพระอาทิตย์ ในอุทยานศรีเทพ

กลุ่มปฏิมากรรมรูปพระอาทิตย์ ในอุทยานศรีเทพ

กลุ่มปฏิมากรรมรูปพระอาทิตย์ พบจำนวน 4 องค์ สามองค์จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และอีกองค์อยู่ในต่างประเท ลักษณะทางศิลปะโดยรวมๆ แล้ว เป็นประติมากรรมรูปบุคคลสวมหมวกทรงกระบอก มีลวดลายประดับสามด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลังมีประภามณฑล สวมเสื้อคลุมยาวแนบเนื้อ สวมต่างหู กรองศอทั้งสี่องค์ มีลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่องของระเบียบการตกแต่ง แต่จะต่างกันในส่วนของรายละเอียด เช่น หมวกทรงกระบอกเป็นรูปสี่เหลี่ยม และในองค์ที่ขุดพบเมื่อปี พ.ศ.2531 มีหนวดและเครา คล้ายกับชายมีเคราในศิลปะอินเดีย

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลตาเมียง กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มปราสาทตาเมือนประกอบไปด้วย ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทตาเมือนธม ซึ่งตั้งอยู่บนแนวภูเขาบรรทัด ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือน