กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ (Wannavimol Benjarong)

Wannavimol Benjarong

Contact : Wannavimol Somjitchob

Phone : 02 3681252 , 09 8289 5339 , 09 4282 2928

Fax : 02 735 8575

e-mail : wannavimol_benjarong@hotmail.com

URL : www.thaitambon.com/wannavimolbenjarong

Information

Benjarong products.

Map

OTOP Product