ไทยตำบลดอทคอม

เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมได้ถูกพัฒนาขึ้นและเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2543 และได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มข้อมูลด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยเน้นข้อมูลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP - One Tambon One Product) และข้อมูลตำบล


ในปี พ.ศ.2558 ได้มีการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง สร้างเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมขึ้นใหม่ (All New Thaitambon.com) เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยยังคงมีข้อมูลสินค้า OTOP ทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลตำบล ถ่ายโอนมาจากเว็บไซต์เดิม แต่มีการนำเสนอที่ใช้งานง่าย ค้นหาได้ง่าย ข้อมูลที่ไทยตำบลดอทคอมใหม่มีเพิ่มขึ้น ได้แก่ข้อมูล ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว


ยิ่งกว่านั้น ไทยตำบลดอทคอมใหม่ ยังได้เพิ่มระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) สำหรับการซื้อ - ขาย สินค้า OTOP เพื่อช่วยส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมี Call Center คอยแนะนำให้ความช่วยเหลือ
เช่น ช่วยตรวจดูว่ามีคำสั่งซื้อมาถึงแล้วทางผู้ผลิตอาจจะยังไม่ได้เข้าไปดู ทางทีมงานก็จะแจ้งให้ทราบเพื่อความรวดเร็วในการจัดเตรียมส่งสินค้า ช่วยปรับปรุงรูปภาพสินค้า หรือนำสินค้าใหม่ๆเข้าสู่เว็บ แต่ในด้านข้อมูลอื่นๆและราคาขาย ทางผู้ผลิตสามารถแก้ไขเองได้ เป็นต้น


เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมใหม่ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558 ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท อินโฟซิสเทค จำกัด (Info Systech Co., Ltd)