กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)

ติดต่อ : นายสุจริต ราษดีผิว

โทร : 08 1996 0036, 08 9831 3369, 08 1269 9932

อีเมล : ba-ilan@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/baantublaan

Line ID : 321244

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน บ้านทับลาน พิกัด GPS : 14.209027, 101.903447
Baan Tublaan Palm Leave Group : 525 Moo 1, Baan Tub Laan, Bu Phram Sub-District, Nadee District,
Prachinburi 25220. Contact : Moltha Rasdeepiew Tel: +668 996-0036, +668 9831-3369, +6637 281147

วัตถุดิบ

การจัดการ

แผนที่

สินค้าโอทอป