บ้านหวายหัตถกรรมจักสาน (Baanwai)

บ้านหวายหัตถกรรมจักสาน (Baanwai)

บ้านหวายหัตถกรรมจักสาน (Baanwai)

จักสานหวาย

ติดต่อ : คุณปรีชญา ถ้ำน้อย

โทร : 089 7851807, 093 6429090

โทรสาร : 02 1010724

อีเมล : baanwaisupply@gmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/baanwai
www.baanwai.com

ข้อมูลทั่วไป

บ้านหวายหัตถกรรมจักสาน พิกัด GPS (Approx.) : 14.025687, 100.786543

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

หัตถกรรมจักสาน ภูมิปัญญาไทย

แผนที่

สินค้าโอทอป