เชอรี่เบญจรงค์

เชอรี่เบญจรงค์

เชอรี่เบญจรงค์

เชอรี่เบญจรงค์

ติดต่อ : ผู้ผลิตรายนี้ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกเพื่อส่งเสริมการตลาดไปแล้ว

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

เบญจรงค์สีนูน ทองนูน

การจัดการ

เชอร์รี่ เบญจรงค์ (คุณรุ่งศักดิ์ จันทร์บำรุง) ได้ประกอบอาชีพทำเบญจรงค์มาเป็นเวลานานนับสิบปี ฝีมืออยู่ในขั้นมาตรฐาน สีสันสวยงาม ลวดลายคมชัด และมีคุณค่า จึงได้รักษาฝีมือ และการทำงานให้คงอยู่เพื่อชนรุ่นหลังได้เห็นฝีมือต่อไป

สินค้าโอทอป