ข้อมูลติดต่อ


 1. สอบถามเรื่องการจัดงานโอทอป ติดต่อที่ กรมการพัฒนาชุมชน
  สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน โทร. 02-141-6166, 02-143-8911
  Fax: 02-143-8910

 2. ติดต่อผู้ผลิตโอทอปไม่ได้
  2.1 กรุณาสอบถามจากกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ของ กรมการพัฒนาชุมชน ตามจังหวัดที่ผู้ผลิตตั้งอยู่ โดยเช็คหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่นี่

  2.2 การที่ท่านไม่สามารถติดต่อกับผู้ผลิตทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้นั้น แสดงว่าผู้ผลิตอาจจะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ โดยมิได้แจ้งให้ไทยตำบลฯทราบเพื่อแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเอื้ออำนวย ท่านสามารถแจ้ง หรือขอร้องให้ไทยตำบลฯช่วยในการติดต่อกับผู้ผลิตต่อไปได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยการใช้อีเมล์ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 3. ไทยตำบลดอทคอมเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่สินค้าโอทอปและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ไทยตำบลฯ ไม่ได้ขายสินค้าเอง และไม่มีสินค้าในครอบครอง)
  การสั่งซื้อสินค้าทำได้โดยติดต่อตรงกับผู้ผลิตตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า หรือ สั่งซื้อสินค้าโดยเข้าระบบอีคอมเมิร์ซ
  ซึ่งก่อนที่จะชำระเงิน ท่านควรติดต่อสอบถามผู้ผลิตว่ามีสินค้าพร้อมส่งหรือไม่ ในกรณีที่ท่านชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว หากไม่ได้รับสินค้าในเวลาที่เหมาะสม ขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต หรือผู้ขาย เพราะไทยตำบลฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย ดังกล่าว แต่เพื่อเป็นการเอื้ออำนวย ท่านสามารถแจ้งปัญหาให้ไทยตำบลฯทราบได้ หรือขอร้องให้ไทยตำบลฯ ช่วยติดต่อให้อีกทางหนึ่ง

 4. ไทยตำบลฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การเมือง/การบริหาร หรือโครงการโอทอปของรัฐบาล หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) ถ้าท่านจะติดต่อ อบต. ขอให้ติดต่อไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


สำนักงานไทยตำบลดอทคอม
บริษัท อินโฟซิสเทค จำกัด
กรุงเทพมหานคร


อีเมล์ : thaitambondotcom@gmail.com
อีเมล์ : ariyakaw@gmail.com
อีเมล์ : somkiet@cscoms.com