กิจกรรม

สินค้า OTOP Product Champion 5 ดาว (OPC 2559)

โครงการการจัดทำข้อมูลสินค้า OTOP Product Champion ระดับ 5 ดาวที่ผ่านการคัดสรร ปี 2559 (OPC 2559)
ทำการตกแต่งภาพที่ได้มาจากการคัดสรรให้สวยงามขึ้น ตรวจเช็ค Update ข้อมูล และนำขึ้นเผยแพร่และช่วยส่งเสริมการตลาดในเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม (เริ่มจาก 1 ส.ค. 2559 ถึงปัจจุบัน นำสินค้าเข้าไปแล้วกว่า 1,552 รายการ)

สินค้าโอทอป