กิจกรรม

สินค้า OTOP Product Champion 4 ดาว (OPC 2559)

โครงการการจัดทำข้อมูลสินค้า OTOP Product Champion ระดับ 4 ดาวที่ผ่านการคัดสรร ปี 2559 (OPC 2559)
ทำการตกแต่งภาพที่ได้มาจากการคัดสรรให้สวยงามขึ้น ตรวจเช็ค Update ข้อมูล และนำขึ้นเผยแพร่และช่วยส่งเสริมการตลาดในเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม (เริ่มจาก 7 พ.ย. 2559 จนถึงปัจจุบัน นำสินค้าเข้าไปแล้วกว่า 1,400 รายการ)

สินค้าโอทอป