โครงการลายไม้ มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

โครงการลายไม้ มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

โครงการลายไม้ มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

สินค้าเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ติดต่อ : คุณพงษ์ศักดิ์ บุญยมหา

โทร : 088 - 8918959 , 088 - 8065523

อีเมล : thaiwoodgrain@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/farfarris

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

หัตถกรรมแกะสลัก

สินค้าโอทอป