โรงแรม กระบี่

โรงแรม

บี.บี. บังกะโล

จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 500 - 600 บาท

บีช เทอเรซ

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 1,000 - 2,200 บาท

บุญสยาม

800 - 1,000 บาท/วัน

บุญสยาม

70 ห้อง

บู บู ไอร์แลนด์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 350 - 600 บาท

บ้านริมฟ้า

พัดลม 200-500

บ้านริมหาด

บ้านสวนกาแฟ บังกะโล

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 400 - 900 บาท

บ้านอ่าวนาง

จำนวนที่พัก 73 ห้อง, ราคา 1,350 - 2,500 บาท

ปกาสัย รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 77 ห้อง, ราคา 2,500 - 5,000 บาท

ปอดะ บังกะโล

จำนวนที่พัก 32 ห้อง, ราคา 900 - 1,200 บาท