โรงแรม กาฬสินธุ์

โรงแรม

ดี.เดย์ ลำปาว

ราคา 350 บาท

ธนกร รีสอร์ท

ราคา 250 - 350 บาท

นาเชือกการ์เด้นฟู้ด & รีสอร์ท

ราคา 350 - 400 บาท

บ้านพัก เรือนแพ

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 500 บาท

บ้านเคียงปาว

จำนวน 2 หลัง

ปัญญารีสอร์ท

พีพี บังกะโล

ยอ ยอ ยิ่ง ยิ่ง รีสอร์ท

เป็นห้องพักทั้งธรรมดา และปรับอากาศ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ริมทุ่ง รีสอร์ท

ราคา 200 - 350 บาท

สมเด็จโฮเต็ล

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ห้องเดี่ยว (พัดลม) ราคา 160 บาท ห้องคู่ (พัดลม) ราคา 180 บาท ห้องพิเศษเดี่ยว ราคา 350 บาท ห้องพิเศษคู่ ราคา 280 บาท ห้องแอร์เดี่ยว ราคา 280 บาท ห้องแอร์คู่ ราคา 300 บาท

สุภัค โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท

อิมเพรสชั่น รีสอร์ท