โรงแรม กำแพงเพชร

โรงแรม

นวรัตน์

350-1,500 บาท

บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท

พี รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 65 ห้อง ห้อง, ราคา 300 - 500 บาท

มากบุญรีสอร์ท

วนาลีรีสอร์ท

อรทัยรีสอร์ท

เทคโน ริเวอร์วิว รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 44 ห้อง, ราคา 450 - 1,200 บาท

เพชร โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 211 ห้อง, ราคา 500 - 2,500 บาท

เพชรโฮเต็ล

500 - 2,000 บาท

โรงแรมกอโชคชัย

จำนวนที่พัก 57 ห้อง, ราคา 210 - 310 บาท

โรงแรมจิตต์ประภา

จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท

โรงแรมนวรัตน์ 2

จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 600 - 1,800 บาท