โรงแรม ฉะเชิงเทรา

โรงแรม

บางคล้า รีสอร์ท

บางวัว อินน์

ราคา 200 - 240 บาท

บ้านปลาโลมา

จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 1,000 บาท

พนม การ์เด้น

มิตรสัมพันธ์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 150 - 350 บาท

ริมฝั่งบางปะกง โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท

ริเวอร์ อินน์

จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 290 - 590 บาท

รุ่งเรือง บังกะโล

วังธารา แอนด์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 168 ห้อง, ราคา 1,000 - 3,500 บาท

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

สัมมนาคาร บางปะกง ปาร์ค (สถาบันราชภัฏราชนครินทร์)

จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 500 บาท

เย็นจิตร บังกะโล

จำนวนที่พัก 29 ห้อง, ราคา 250 - 400 บาท