โรงแรม ชัยภูมิ

โรงแรม

ชัยภูมิ แกรนด์

จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 250 - 800 บาท

บ้านพักที่ทุ่งกะมัง

ราคาห้องพัก 800 บาท/หลัง/คืน

บ้านพักรองรองอุทยานแห่งชาติไทรทอง

เป็นบ้านพักรับรอง 2 หลัง แต่ละหลังพักได้ประมารณ 20 คน ราคา หลังละ 1,000 บาท

บ้านพักเขื่อนจุฬาภรณ์

ราคาห้องพัก 800 บาท/หลัง/คืน

บ้านสวนชมบุญ

บ้านไร่อิงดอย ภูงามน้ำใส

ป่าสอนลอน รีสอร์ท

ราคา 300 บาท

พูนสุข โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 14 ห้อง , ราคา 80 - 150 บาท

ภูทอง โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 10 ห้อง , ราคา 80 - 150 บาท

ภูฟ้าป่าตะวัน Home Stay

บ้านพักห้องน้ำในตัว จำนวน 6 หลัง ราคา 400 บาท เต็นท์พร้อมเครื่องนอน จำนวน 20 หลัง ราคา 200 บาท บ้านพักหลังใหญ่ พักได้จำนวน 30 คน ราคา 3,000 บาท อยู่ติดถนนใหญ่ สังเกตได้ง่าย บรรยากาศร่มรื่น อยู่ห่างจากทุ่งดอกกระเจียวเพียง 800 เมตร

ภูสวยน้ำใส รีสอร์ท

ราคา 300 - 600 บาท

ภูเขียว โฮเต็ล