โรงแรม ตราด

โรงแรม

Kohchang Luxury Guesthouse

Kohchang Luxury Guesthouse

Luxury Guest House ที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

กระต๊อบหัวหาด

จำนวน 8 ห้อง ราคา 250-300 บาท

กระท่อมทะเล

ราคา 100 - 300 บาท

กระท่อมยายมา

จำนวน 8 ห้อง ราคา 200-300 บาท

กระท่อมหาดเล็ก

จำนวน 16 ห้อง ราคา 300-600 บาท

กัปตัน ฮุ๊ค

จำนวน 25 ห้อง ราคา 3,400-5,600 บาท

กาย เกสท์เฮ้าท์

จำนวน 20 ห้อง ราคา 70-150 บาท

การ์เด้นท์โฮม เกสท์เฮ้าท์

จำนวน 7 ห้อง ราคา 100-150 บาท

กูด ไอแลนด์ รีสอร์ท

จำนวน 28 ห้อง ราคา 4,000-4,700 บาท

คลองกูดโฮมเสตย์ แอนด์ รีสอร์ท

จำนวน 7 ห้อง ราคา 250-350 บาท

คลองพร้าว แค้มป์

จำนวน 30 ห้อง ราคา 300-1,500 บาท

คลองพร้าวรีสอร์ท

คลองพร้าวรีสอร์ท

จำนวน 114 ห้อง ราคา 1,500-3,500 บาท