โรงแรม นครปฐม

โรงแรม

ชวนดี บังกะโล

จำนวนที่พัก 68 ห้อง, ราคา 200 - 350 บาท

ซีซ่าอินทร์

ราคาห้องพักละ 500 - 800

นครอินทร์

จำนวนที่พัก 70 ห้อง, ราคา 525 - 675 บาท

มิตรสัมพันธ์

จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 250 บาท

ริเวอร์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 180 ห้อง, ราคา 550 - 1,000 บาท

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล "บ้านผู้หว่าน"

ราคา 150 บาท

สหมิตร บังกะโล

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 100 - 300 บาท

สุธาทิพย์

จำนวนที่พัก 34 ห้อง, ราคา 150 - 300 บาท

หาดบ้านยาง รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 300 - 900 บาท

แกแลคซี่อินทร์

ราคาห้องพักละ 500 - 800

โรงแรมซันย่า

จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 150 - 250 บาท

โรงแรมทานตะวัน